Celej Marek, Problemy organizacji rozprawy a przewlekłość tymczasowego aresztowania

Artykuły
Opublikowano: KRS 2013/2/35-41
Autor:
Rodzaj: artykuł

Problemy organizacji rozprawy a przewlekłość tymczasowego aresztowania

Tymczasowe aresztowanie to najbardziej represyjny ze środków zapobiegawczych stosowanych wobec podejrzanego lub oskarżonego w toku postępowania karnego. Należy przypomnieć, że ze względu na swój izolacyjny charakter aresztowani mają ograniczone prawa m.in. do rozmów telefonicznych i przepustek, ich korespondencja jest cenzurowana przez organ śledczy, a widzenia z najbliższymi uzależnione są od zgody prokuratora.

O tymczasowym aresztowaniu w postępowaniu przygotowawczym rozstrzyga sąd na wniosek prokuratora, kierując się potrzebą zapewnienia prawidłowego biegu postępowania. Jego okres nie powinien przekraczać 3 miesięcy. W przypadku wystąpienia prokuratora o jego przedłużenie – w sumie nie powinien przekroczyć roku.

Kiedy można tymczasowo aresztować?

Sąd może utrzymać tymczasowe aresztowanie po skierowaniu aktu oskarżenia do sądu. Jego łączny czas nie powinien przekroczyć 24 miesięcy, jednak w szczególnych przypadkach sąd na wniosek prokuratora może ten okres przedłużać bez limitu czasowego.

Sytuacją wyjątkową jest...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX