Problematyka statusu prawnego archiwalnego zasobu audiowizualnego nadawcy publicznego - OpenLEX

Chałubińska-Jentkiewicz Katarzyna, Problematyka statusu prawnego archiwalnego zasobu audiowizualnego nadawcy publicznego

Artykuły
Opublikowano: PPH 2013/6/21-30
Autor:
Rodzaj: artykuł

Problematyka statusu prawnego archiwalnego zasobu audiowizualnego nadawcy publicznego

Digitalizacja jest jednym z kluczowych sposobów zapewnienia dostępu do zasobów kulturowych, w tym zasobów audiowizualnych. W niektórych przypadkach jest to jedyny sposób zapewnienia dostępu do tych zasobów dla przyszłych pokoleń. Z tego względu podejmuje się wiele inicjatyw w zakresie digitalizacji, które mogą ułatwić wyjaśnienie kwestii prawnych, a tym samym uprościć digitalizację i późniejsze udostępnienie w Internecie. W państwach postkomunistycznych istotnym problemem jest ustalenie stanu właścicielskiego audio i audiowizualnego zasobu archiwalnego, który powstawał w ramach funkcjonowania monopolu państwowego w dziedzinie mediów audiowizualnych. Dlatego też niezbędne jest dokonanie identyfikacji tych zbiorów w kontekście właścicielskim z uwzględnieniem zmian w przepisach prawa autorskiego i wprowadzenie odpowiednich rozwiązań systemowych w ścisłej współpracy z właścicielami praw.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX