Problematyka opodatkowania budynków i lokali garażowych - OpenLEX

Pahl Bogumił, Problematyka opodatkowania budynków i lokali garażowych

Artykuły
Opublikowano: FK 2011/4/26-34
Autor:
Rodzaj: artykuł

Problematyka opodatkowania budynków i lokali garażowych

W artykule przedstawione zostały zasady opodatkowania budynków i lokali wykorzystywanych jako garaże. Jest to duży praktyczny problem, który wynika z braku jasnych (precyzyjnych) reguł dotyczących klasyfikowania budynków na potrzeby opodatkowania podatkiem od nieruchomości. Podjęte rozważania nie ograniczają się wyłącznie do kwestii materialnoprawnych, ale uwzględniają również zagadnienia proceduralne – dopuszczalność weryfikacji prawomocnej decyzji podatkowej, mocą której dokonano niewłaściwego wymiaru podatku.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX