Okolski Józef, Strzelecka Sonia, Problematyka legitymacji akcjonariusza współmałżonka w świetle podziału majątku wspólnego a zdatność arbitrażowa.

Artykuły
Opublikowano: PPH 2016/1/25-33
Autorzy:
Rodzaj: artykuł

Problematyka legitymacji akcjonariusza współmałżonka w świetle podziału majątku wspólnego a zdatność arbitrażowa.

Zarówno w doktrynie, jak i w orzecznictwie panuje rozbieżność poglądów, w skład którego z majątków wchodzą prawa z akcji objęte bądź nabyte z majątku wspólnego małżonków przez jednego z nich. Powyższy sposób objęcia bądź nabycia akcji budzi również wiele wątpliwości w zakresie uznania jako akcjonariusza małżonka, który – choć nie brał udziału w objęciu bądź nabyciu akcji – to jednak w odpowiednim czasie ujawnił wolę uczestnictwa w spółce. W niniejszym artykule autorzy poddają analizie prawnej powyższe zagadnienia w kontekście przepisów kodeksu spółek handlowych oraz kodeksu rodzinnego i opiekuńczego , odwołując się do poglądów doktryny oraz orzecznictwa w tym zakresie, a także wskazują na problematykę dochodzenia rozliczeń dywidendy w postępowaniu działowym.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX