Artykuły
Opublikowano: PS 2020/1/23-37
Autor:
Rodzaj: artykuł

Prawotwórcza i porządkująca rola Sądu Najwyższego w sprawach wyznaniowych - uwagi w sprawie uchwały składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z 12.09.2018 r., III CZP 14/18

Słowa kluczowe: Sąd Najwyższy, parafia, sukcesja prawna, konkordat, osobowość prawa publicznego

1.Wprowadzenie

Uchwała zapadła jako rezultat rozstrzyg-nięcia przez Izbę Cywilną Sądu Najwyższego (IC SN) przedstawionego przez ten organ zagadnienia prawnego o treści: czy parafiom Kościoła Rzymskokatolickiego położonym na terenach byłego zaboru pruskiego, od których Państwo przejęło nieruchomości na podstawie ustawy o przejęciu przez Państwo dóbr martwej ręki, poręczeniu proboszczom posiadania gospodarstw rolnych i utworzeniu Funduszu Kościelnego z 1950 r. przysługiwała legitymacja czynna do wystąpienia z roszczeniem regulacyjnym (art. 61 ust. 1 pkt 1 i 2 w zw. z art. 63 ust. 1 ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej )?

Po wnikliwym rozpatrzeniu sprawy Sąd Najwyższy w składzie siedmioosobowym podjął uchwałę, w której sentencji stwierdził, iż parafiom Kościoła Rzymskokatolickiego położonym na terenie zaboru pruskiego, które po pierwszej wojnie światowej znalazły się...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?