Wajda Dominika, Prawomocne skazanie za przestępstwa określone w art. 18 § 2 k.s.h. a pełnienie funkcji w organie spółki kapitałowej

Artykuły
Opublikowano: PPH 2018/2/22-27
Autor:
Rodzaj: artykuł

Prawomocne skazanie za przestępstwa określone w art. 18 § 2 k.s.h. a pełnienie funkcji w organie spółki kapitałowej

Przedmiotem analizy w niniejszym artykule będzie ocena skutków prawnych uchwały wspólników (walnego zgromadzenia) powołującej osobę fizyczną w skład organu spółki kapitałowej, wówczas gdy osoba ta została prawomocnie skazana za przestępstwa określone w art. 18 § 2 ustawy z 15.09.2000 r. – Kodeks spółek handlowych .

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX