Karczewska Olga, Prawo zamówień publicznych a dostęp do informacji publicznej

Artykuły
Opublikowano: ZNSA 2019/4/51-61
Autor:
Rodzaj: artykuł

Prawo zamówień publicznych a dostęp do informacji publicznej

Streszczenie: Publikacja stanowi analizę w zakresie wzajemnego stosunku przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1330 ze zm.) oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), jak również konsekwencji z tym związanych. We wprowadzeniu przedstawiono wspólną podstawę konstytucyjną tych aktów. W dalszej części omówiono zakresy krzyżowania się tych ustaw. Następnie wskazano konsekwencje związane z ich równorzędną pozycją w kontekście informacji dotyczących postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W pierwszej kolejności zwrócono uwagę na informacje dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego stanowiące jednocześnie informację publiczną, w drugiej natomiast na informacje dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego stanowiące o konkurencyjności na rynku. W podsumowaniu podkreślono praktyczną wagę analizowanego problemu.

Słowa klucze: zamówieni...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX