Osajda Konrad, Prawo upadłościowe i naprawcze w orzecznictwie Sądu Najwyższego - zagadnienia międzyczasowe i proceduralne

Artykuły
Opublikowano: Glosa 2006/2/5-28
Autor:
Rodzaj: przegląd orzeczn.

Prawo upadłościowe i naprawcze w orzecznictwie Sądu Najwyższego - zagadnienia międzyczasowe i proceduralne

Opublikowane dotychczas na łamach "Glosy" przeglądy orzecznictwa z zakresu prawa handlowego poświęcone były prawu spółek handlowych. Jednak reforma dokonana w tej gałęzi prawa w ostatnich latach była znacznie szerzej zakrojona - wprowadzono również całkiem nową ustawę o prawie upadłościowym i naprawczym, która zastąpiła obowiązujące uprzednio rozporządzenia prezydenckie z okresu międzywojennego. Praktyka pokazała, że również ona szybko zaczęła budzić wątpliwości w stosowaniu, czego efektem są pierwsze rozstrzygnięcia SN na jej tle. W niniejszym przeglądzie zostaną przedstawione orzeczenia, które pozwalają na wyodrębnienie dominujących w praktyce gospodarczej problemów: interpretacji przepisów intertemporalnych, zażalenia w postępowaniu upadłościowym oraz zakazu prowadzenia działalności gospodarczej.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX