Guzowska Mariola, Prawo pacjenta do informacji o stanie zdrowia jako jedno z praw przysługujących w procesie leczenia

Artykuły
Opublikowano: PS 2009/9/91-102
Autor:
Rodzaj: artykuł

Prawo pacjenta do informacji o stanie zdrowia jako jedno z praw przysługujących w procesie leczenia

1.Zasady ogólne

Prawa pacjenta wiążą się z rozwojem szeroko rozumianych praw człowieka. Podstawowym prawem przysługującym istocie ludzkiej jest wolność, zdolność do dokonywania autonomicznych wyborów. Przysługuje ona również w razie zagrożenia życia i zdrowia chorego. Od jego decyzji uzależnione są w tym przypadku działania lekarza. Lekarz dokonujący zabiegu wbrew woli pacjenta, bez uzyskania jego zgody bądź udzielenia mu informacji o jego stanie zdrowia, narusza jego wolność oraz prawo do decydowania o stanie własnej osoby i o swoim losie.

Współczesna medycyna odchodzi od paternalizmu, przyznając pacjentowi prawo do uzyskania informacji o jego stanie zdrowia. Ustawa o zawodzie lekarza z 1950 r. (Dz.U. 1950, Nr 50, poz. 458) nie przewidywała regulacji dotyczących tego prawa. W doktrynie podjęto rozważania, w jakim zakresie tajemnica lekarska powinna być utrzymana wobec samego pacjenta . M. Sośniak, wybitny znawca prawa medycznego, jeszcze w 1968 r. wyrażał pogląd, że „nie jest rzeczą najważniejszą, co...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX