Dana Andrzej, Prawo o czynnościach operacyjno-rozpoznawczych

Artykuły
Opublikowano: Prok.i Pr. 2021/3/49-67
Autor:
Rodzaj: artykuł

Prawo o czynnościach operacyjno-rozpoznawczych

Streszczenie

Przedmiotem artykułu jest problematyka związana z jedną z newralgicznych prawnych form działania jaką jest czynność operacyjno-rozpoznawcza. Obecnie tą formą realizacji zadań posługuje się niezależnie od siebie dziesięć centralnych organów administracji publicznej. Ta forma działania w polskim systemie prawnym zawarta jest w ośmiu odrębnych ustawach o charakterze ustrojowym i kompetencyjnym powołujących do życia te podmioty. Autor opowiada się za wprowadzeniem odrębnego aktu prawnego regulującego kwestię stosowania określonych metod czynności operacyjno-rozpoznawczych przez każdy z tych organów. Skumulowanie w jednym akcie rangi ustawowej wszelkich zapisów wiążących się ze stosowaniem przez uprawnione organy tego bardzo wrażliwego narzędzia byłoby ze wszech miar uzasadnione. Wszelkie metody działania tych organów wiążą się bowiem z bezpośrednią ingerencją w prawa i wolności człowieka. Egzegeza ośmiu zapisów ustawowych prowadzi do wniosku wskazującego na generalną zasadność uchwalenia jednego aktu prawnego. W zakresie argumentacyjnym przytoczono postulaty de lege ferenda.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX