Lis-Staranowicz Dorota, Prawo moralności publicznej, czyli o obowiązkach pozytywnych państwa po wyroku TK w sprawie K 1/20

Artykuły
Opublikowano: PiP 2021/8/101-116
Autor:
Rodzaj: artykuł

Prawo moralności publicznej, czyli o obowiązkach pozytywnych państwa po wyroku TK w sprawie K 1/20

1. Do napisania artykułu skłoniło mnie kilka okoliczności. Pierwszą jest wyrok TK z 22.10.2020 r., K 1/20 . Zaznaczam, że nie podejmuję analizy tego rozstrzygnięcia i jego skutków prawnych. Wyrok ten stanowi kanwę do rozważań dotyczących obowiązków pozytywnych państwa wobec dzieci ze szczególnymi potrzebami. Drugą są dane statystyczne za 2020 r., które wskazują na poważny kryzys demograficzny w Polsce . Wprawdzie powyższy wyrok jest ukierunkowany na ochronę życia od poczęcia, to paradoksalnie może być dodatkowym czynnikiem negatywnie oddziałującym na dzietność w Polsce. Trzeci powód dotyczy poziomu publicznej pomocy udzielanej dzieciom z niepełnosprawnością oraz kondycji legislacji dotyczącej pomocy społecznej.

2. Sformułowanie: prawo moralności publicznej, ujmuję w charakterze przedmiotowym i jest ono „refleksem” nie tyle wyroku K 1/20, choć ten dotyczy problemu moralnego, co przede wszystkim konstytucyjnej regulacji praw socjalnych i międzynarodowej ochrony dzieci z...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX