Walencik Dariusz, Prawo kanoniczne (wewnętrzne) związków wyznaniowych a prawo polskie

Artykuły
Opublikowano: PS 2013/5/11-25
Autor:
Rodzaj: artykuł

Prawo kanoniczne (wewnętrzne) związków wyznaniowych a prawo polskie

1.Wstęp

Relacje pomiędzy systemem prawa kanonicznego (wewnętrznego) związków wyznaniowych a systemem prawa polskiego stanowią narastający od kilku lat problem. W konsekwencji sądy polskie stają coraz częściej przed dylematem, czy uwzględniać (stosować, dokonywać wykładni, odwoływać się), a jeżeli tak, to w jaki sposób i w jakim zakresie, prawo kanoniczne (wewnętrzne) związków wyznaniowych w swoich rozstrzygnięciach. Nie ma bowiem w prawie polskim - z nielicznymi wyjątkami - instrumentów prawnych pozwalających określić relacje tego prawa z prawem kanonicznym (wewnętrznym) związków wyznaniowych.

Istnienie zasygnalizowanych istotnych przemilczeń w systemie prawa polskiego stało się powodem wielu sporów sądowych, koncentrujących się na ocenie skuteczności w porządku państwowym przepisów prawa kanonicznego (wewnętrznego) związków wyznaniowych . Wydane w tych sprawach orzeczenia wywołały w doktrynie ożywioną dyskusję , tym bardziej że linia orzecznicza Sądu Najwyższego ulegała zmianie ....

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX