Kwaśnicki Radosław L., Prawo holdingowe - uwagi do projektu nowelizacji kodeksu spółek handlowych

Artykuły
Opublikowano: PPH 2011/3/22-30
Autor:
Rodzaj: artykuł

Prawo holdingowe - uwagi do projektu nowelizacji kodeksu spółek handlowych

Przedmiotem opracowania jest próba analizy projektu z 22.03.2010 r. nowelizacji kodeksu spółek handlowych , opublikowanego w „Przeglądzie Prawa Handlowego” w grudniu 2010 r., dotyczącego regulacji prawa holdingowego (dalej jako projekt) pod kątem aktualnych potrzeb obrotu gospodarczego , w tym ochrony interesów wspólników oraz akcjonariuszy mniejszościowych, wierzycieli, a także menedżerów spółek holdingowych, w szczególności zaś spółek zależnych. Krytyczne wnioski wynikające z wyżej wymienionej analizy mogą dać asumpt do rozważenia odejścia od projektowanych rozwiązań, które – w ocenie autora artykułu – nie spełniają wszystkich potrzeb współczesnego obrotu gospodarczego oraz nie gwarantują konkurencyjności polskiego systemu prawnego.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX