Mariański Michał, Zięty Jakub Jan, Prawo do wprowadzania spraw do porządku obrad i zadawania pytań przez akcjonariuszy we Francji - uwagi do polskich rozwiązań na tle dyrektywy 2007/36/WE

Artykuły
Opublikowano: PPH 2015/6/49-54
Autorzy:
Rodzaj: artykuł

Prawo do wprowadzania spraw do porządku obrad i zadawania pytań przez akcjonariuszy we Francji - uwagi do polskich rozwiązań na tle dyrektywy 2007/36/WE

Implementacja dyrektywy 2007/36/WE w prawie francuskim, ze względu na odrębność tego systemu prawnego, w szczególności w zakresie prawa do wprowadzania spraw do porządku obrad i zadawania pytań przez akcjonariuszy, może stanowić w omawianej materii ciekawą wskazówkę dla polskiego ustawodawcy.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX