Uliasz Joanna, Prawo do prywatności osób pełniących funkcje publiczne

Artykuły
Opublikowano: ST 2013/3/51-62
Autor:
Rodzaj: artykuł

Prawo do prywatności osób pełniących funkcje publiczne

Główny wątek artykułu to relacja dwóch gwarantowanych w Konstytucji RP praw: prawa do prywatności osób pełniących funkcje publiczne oraz podmiotowego prawa dostępu obywatela do informacji. Autorka omawia zakres ochrony prywatności, kwestię braku w ustawodawstwie jednolitej definicji legalnej osoby pełniącej funkcje publiczne oraz dylematy pojawiające się przy rozstrzyganiu o pierwszeństwie tych konkurujących ze sobą konstytucyjnych praw. Analizując orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego i sądów powszechnych, formułuje ponadto kilka uwag mających za cel doprecyzowanie warunków usprawiedliwionej ingerencji w prywatność osób pełniących funkcje publiczne.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX