Jaśkowska Małgorzata, Prawo do prawdy w prawie administracyjnym i potrzeba poszerzenia ustawowego zakresu jego ochrony w czasach postprawdy

Artykuły
Opublikowano: PPP 2023/10/19-35
Autor:
Rodzaj: artykuł

Prawo do prawdy w prawie administracyjnym i potrzeba poszerzenia ustawowego zakresu jego ochrony w czasach postprawdy

Słowa kluczowe: prawda, postprawda, nauka prawa administracyjnego, postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne, ograniczenia dowodowe, katalogi IPN, dostęp do informacji publicznej

1.Uwagi wstępne

Pojęcie postprawdy, tak jak pojęcie prawdy, może być używane w różnych znaczeniach. Z punktu widzenia językowego i aksjologicznego stanowią one niewątpliwie pewne wartości . Jako takie są przedmiotem zainteresowania zarówno filozofów, etyków, jak i językoznawców. Postprawda jako specyficzny stan życia społeczno-politycznego i intelektualnego, który został wykreowany przez media oraz osoby pełniące ważne funkcje publiczne, może także stanowić obiekt badań socjologów, politologów, a nawet psychologów. W słowniku oksfordzkim definiuje się ją bowiem szeroko – jako przymiotnik odnoszący się do sytuacji, w której ludzie odpowiadają (tj. reagują) bardziej na uczucia i poglądy/wiarę niż na fakty .

Określając współczesne czasy epoką postprawdy, Ralph Keyes zauważył, że kategorie uczciwości i nieuczciwości...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX