Prawo do odwołania się w sprawach karnych w ujęciu wynikającym z Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności,... - OpenLEX

Mierzejewski Zbigniew, Prawo do odwołania się w sprawach karnych w ujęciu wynikającym z Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych oraz Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej

Artykuły
Opublikowano: Prok.i Pr. 2020/4-5/22-39
Autor:
Rodzaj: artykuł

Prawo do odwołania się w sprawach karnych w ujęciu wynikającym z Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych oraz Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej

Streszczenie

Zasada dwuinstancyjności postępowania sądowego w porządkach prawnych państw europejskich uważana jest powszechnie za jedną z podstawowych zasad postępowania karnego. Nie wszędzie jednak jej obowiązywanie wynika bezpośrednio z ustawy zasadniczej. Odpowiednie regulacje dotyczące gwarancji do odwołania się do sądu wyższej instancji zawarte są natomiast w aktach prawa międzynarodowego, takich jak Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności oraz Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych. Artykuł przedstawia zakres gwarancji wynikających z prawa do odwołania się od orzeczenia w przedmiocie głównego nurtu postępowania, dotyczącego odpowiedzialności karnej oskarżonego za zarzucany czyn przestępczy do sądu wyższej instancji w ujęciu nadanym przez orzecznictwo organów międzynarodowych, a także wnioski dotyczące możliwości jego wywiedzenia na gruncie prawa Unii Europejskiej.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX