Artykuły
Opublikowano: PPP 2013/10/7-14
Autor:
Rodzaj: artykuł

Prawo do dobrej administracji w orzecznictwie sądów administracyjnych

Koncepcja prawa do dobrej administracji to odpowiedź nauki prawa na potrzebę wzmocnienia pozycji obywatela w relacjach z państwem. Przez długi czas prawo do dobrej administracji traktowano jednak wyłącznie w kategoriach już to wyłącznie teoretycznej (doktrynalnej) koncepcji, już to dyrektywy interpretacyjnej, adresowanej do organów administracji publicznej i sądów. Mimo nazwy odmawiano mu jednak z reguły charakteru prawa podmiotowego, kształtującego relacje między obywatelem jako stroną postępowania administracyjnego a organem administracji publicznej. Wydaje się, że sytuacja zmieniła się nieco pod wpływem włączenia prawa do dobrej administracji do prawa pierwotnego Unii Europejskiej po wejściu w życie w grudniu 2009 r. Traktatu Reformującego UE. Niniejszy artykuł służy przedstawieniu wpływu, jaki nowe umocowanie prawa do dobrej administracji wywarło na praktykę orzeczniczą polskich sądów administracyjnych.

1.Prawo do dobrej administracji. Geneza i treść regulacji europejskiej

Nadanie prawu do dobrej administracji charakteru wiążącego na gruncie prawa...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?