Artykuły
Opublikowano: PiP 2019/10/124-140
Autor:
Rodzaj: artykuł

Prawo deliktów w przyszłym kodeksie cywilnym (propozycje założeń)

1. Wprowadzenie . Prace nad nowym kodeksem cywilnym, które podjęła Komisja Kodyfikacyjna Prawa Cywilnego (KKPC) pod przewodnictwem prof. Z. Radwańskiego , są kontynuowane w środowisku akademickim w ramach Akademickiego Projektu Kodeksu Cywilnego . Koncentrują się wokół problematyki części szczegółowej prawa zobowiązań, co wynika z przyjęcia harmonogramu prac uwzględniającego dotychczasowy dorobek KKPC. Oprócz opublikowanego w 2008 r. projektu części ogólnej kodeksu cywilnego KKPC dokonała również przeglądu przepisów części ogólnej prawa zobowiązań . Ponadto w 2010 r. przygotowała projekt przepisów wspólnych dla obu reżimów odpowiedzialności oraz projekt nowego tytułu dotyczącego odpowiedzialności pozaumownej (deliktowej) . W kolejnym, nieukończonym projekcie z 2015 r., znacznie zmieniła treść poszczególnych przepisów, a także ich systematykę .

Celem niniejszego artykułu jest zainicjowanie szerszej debaty nad prawem deliktowym przyszłości. Dyskusja zapoczątkowana na IV Ogólnopolskim...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację