Jaworski Damian Robert, Prawnokarna depenalizacja występku z art. 79 pkt 4 ustawy o rachunkowości na rzecz ustanowienia deliktu administracyjnego

Artykuły
Opublikowano: Prok.i Pr. 2022/3/102-118
Autor:
Rodzaj: artykuł

Prawnokarna depenalizacja występku z art. 79 pkt 4 ustawy o rachunkowości na rzecz ustanowienia deliktu administracyjnego

Streszczenie

Przedmiotem niniejszego artykułu są rozważania podejmowane zarówno za, jak i przeciwko podnoszonemu w praktyce stosowania prawa m.in. przez środowisko policyjne wniosku de lege ferenda o możliwości dokonania prawnokarnej depenalizacji występku z art. 79 pkt 4 ustawy o rachunkowości na rzecz ustanowienia deliktu administracyjnego, jako sposobu na zwiększenie oddziaływania prewencyjnego, m.in. poprzez przyspieszenie rozpoznawania spraw oraz podniesienie efektywności mechanizmów sankcyjnych. Autor niniejszego artykułu nie wskazuje na okoliczności pozwalające na uwzględnienie postulatu depenalizacji.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX