Prawnoadministacyjne aspekty problematyki bezpieczeństwa informacji w podmiotach publicznych - OpenLEX

Świtała Krzysztof, Prawnoadministacyjne aspekty problematyki bezpieczeństwa informacji w podmiotach publicznych

Artykuły
Opublikowano: PPP 2013/10/21-30
Autor:
Rodzaj: artykuł

Prawnoadministacyjne aspekty problematyki bezpieczeństwa informacji w podmiotach publicznych

1.
Wstęp

O znaczeniu problematyki bezpieczeństwa informacji i systemów informatycznych funkcjonujących w podmiotach publicznych mogliśmy się przekonać na początku 2012 r. w trakcie protestów przeciw podpisaniu przez Polskę porozumienia ACTA (Anti-Counterfeiting Trade Agreement), podczas których dochodziło do skutecznych ataków informatycznych na serwery WWW należące do kluczowych organów państwa: Sejmu, Kancelarii Prezydenta i Kancelarii Premiera, a także Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego . Reakcją na te poważne incydenty było wydanie przez ministra właściwego ds. informatyzacji wytycznych , w których wskazano konieczność wdrożenia nowych zabezpieczeń nie tylko technicznych, ale także organizacyjnych. Wydarzenia te zbiegły się także z pracami nad nowymi regulacjami, dotyczącymi minimalnych wymagań dla publicznych systemów teleinformatycznych i rejestrów, oraz regułami interoperacyjności. Nie ulega wątpliwości, że w każdej organizacji „o takiej wielkości, złożoności i takim...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX