Mączyński Maciej, Prawne konsekwencje stwierdzenia nieważności aktu prawa miejscowego przez sąd administracyjny

Artykuły
Opublikowano: ZNSA 2022/3/39-56
Autor:
Rodzaj: artykuł

Prawne konsekwencje stwierdzenia nieważności aktu prawa miejscowego przez sąd administracyjny

Streszczenie: Niniejsze opracowanie dotyczy bardzo ważkiego problemu stwierdzenia nieważności aktu prawa miejscowego przez sąd administracyjny. Skutek retroaktywny, jaki się z tym wiąże, zmusza do refleksji, czy i jak nieważność tego aktu rozciąga się na prawa, obowiązki oraz decyzje administracyjne wydane na jego podstawie. Może się zdawać, że zasadne jest postępowanie konsekwentne, a więc uznanie, że nieważność aktu prawa miejscowego niweczy wszelkie akty i czynności dokonane na jego podstawie.

Autor podejmuje się próby udzielenia odpowiedzi, czy można mówić o automatycznym uznaniu, że nieważność aktu prawa miejscowego skutkuje nieważnością decyzji administracyjnej. Obecne rozwiązania prawne budzą wiele wątpliwości, jednakże pochopne formułowanie wniosku o oczywistej konsekwencji nieważności decyzji wydanej na podstawie nieważnego aktu prawa miejscowego zasługuje na krytykę.

Autor stara się także odpowiedzieć na zasadnicze pytanie: jaki jest los decyzji administracyjnej, kiedy sąd administracyjny prawomocnie stwierdza nieważność aktu prawa miejscowego?

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX