Prawa autorskie twórcy graffiti a sytuacja prawna właściciela budynku - OpenLEX

Guzy Maciej, Prawa autorskie twórcy graffiti a sytuacja prawna właściciela budynku

Artykuły
Opublikowano: ZNUJ. PPWI 2019/4/73-103
Autor:
Rodzaj: artykuł

Prawa autorskie twórcy graffiti a sytuacja prawna właściciela budynku

Artykuł stanowi komentarz do sytuacji prawnej twórców graffiti i właścicieli budynków, na których powstają uliczne przedstawienia. Została w nim zawarta analiza konsekwencji prawnych, jakie wywołuje fakt uwiecznienia obrazu na cudzej nieruchomości, ze szczególnym uwzględnieniem odrębności sztuki ulicznej od innych utworów plastycznych. Podstawę rozważań w tym zakresie stanowią przepisy ustawy z 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z 23.04.1964 r. – Kodeks cywilny , ze szczególnym uwzględnieniem przepisów dotyczących nabycia własności oraz przejścia praw majątkowych. Artykuł skupia się również na możliwych wzajemnych naruszeniach uprawnień (zarówno majątkowych, jak i osobistych) ww. podmiotów w razie chęci dalszej eksploatacji dzieła graffiti przez jedną bądź drugą stronę. Charakterystyka street artu nieuchronnie prowadzi bowiem do konfliktów między artystami ulicznymi a osobami, których własność wykorzystano bez ich zgody.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX