Malinowski Dariusz M., Praktyczne skutki wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 24.02.2021 r. dla podatników podatku od nieruchomości

Artykuły
Opublikowano: PP 2022/7/3-5
Autor:
Rodzaj: artykuł

Praktyczne skutki wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 24.02.2021 r. dla podatników podatku od nieruchomości

Podejmowanie przez przedsiębiorców różnych działań zmierzających do obniżania kosztów funkcjonowania ich firm to zjawisko charakterystyczne nie tylko dla czasów dekoniunktury, jakich doświadczamy ostatnio. Oczywiście nie wszystkie z tych kosztów są zależne od samych ponoszących je podmiotów, ale nawet wśród tych obligatoryjnych można próbować często racjonalizować podstawę ich naliczania lub samą wysokość wydatków.

Taka wstępna uwaga może być uzasadniona w odniesieniu do podatków i opłat lokalnych. Daniny te stanowią często poważny udział w kosztach przedsiębiorstwa, różny, co jasne, przy specyfice poszczególnych rodzajów działalności. Zgodnie z doktryną prawa finansów publicznych podatki lokalne stanowią te podatki, wobec których jednostki samorządu terytorialnego posiadają władztwo podatkowe. Obejmuje ono prawo organów jednostek samorządu terytorialnego do poboru określonych podatków na rzecz lokalnego budżetu oraz do kształtowania wymiaru tych podatków głównie poprzez możliwość...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX