Lenczowska - Soboń Katarzyna, Ocieczek Grzegorz, Opitek Paweł, Praktyczne aspekty zwalczania przestępczości narkotykowej dokonywanej w "świecie realnym" i cyberprzestrzeni

Artykuły
Opublikowano: Prok.i Pr. 2022/7-8/237-269
Autorzy:
Rodzaj: artykuł

Praktyczne aspekty zwalczania przestępczości narkotykowej dokonywanej w "świecie realnym" i cyberprzestrzeni

Streszczenie

Prezentowane opracowanie stanowi streszczenie i omówienie prelekcji i dyskusji, jakie miały miejsce w trakcie szkolenia pt. „Zwalczanie przestępczości narkotykowej prowadzonej przy wykorzystaniu Internetu oraz podmiotów gospodarczych oferujących usługi kurierskie”, które odbyło się w dniach 8–11 marca 2022 r. w Szkole Policji w Pile. Jego uczestnikami byli funkcjonariusze Policji i prokuratorzy. W sprawozdaniu poruszono takie kwestie, jak współczesny obraz przestępczości narkotykowej w statystykach, rola czynności operacyjno-rozpoznawczych w ściganiu sprawców czynów zabronionych, rodzaje narkotyków obecnych na rynku i sposoby ich produkcji/uprawy, oględziny miejsca funkcjonowania nielegalnego laboratorium, modus operandi działania sprawców sprzedających substancje zakazane w Internecie, śledztwo w sprawie o handel narkotykami w cyberprzestrzeni. Dalszą część opracowania poświęcono walutom wirtualnym; omówiono ich charakter prawny i techniczny, zabezpieczenie majątkowe na kryptowalutach oraz charakter przestępczości ukierunkowanej na tokeny cyfrowe oraz kwalifikację prawną takich przestępstw. Kolejny temat, to funkcjonowanie w praktyce instytucji „świadka koronnego” i „małego świadka koronnego”. Końcowa część materiału szkoleniowego dotyczy odzyskiwania i zabezpieczania mienia pochodzącego z przestępstwa oraz budowy przez Policję systemu wymiany i analizy informacji „Big Data”.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX