Nagórek Marcin, Praktyczne aspekty stosowania przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w kontekście opłaty podwyższonej

Artykuły
Opublikowano: FK 2022/3/36-41
Autor:
Rodzaj: artykuł

Praktyczne aspekty stosowania przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w kontekście opłaty podwyższonej

W ostatnich latach, głównie za sprawą kolejnych nowelizacji przepisów dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, pojawiło się wiele różnych problemów interpretacyjnych związanych z ich stosowaniem. Dotyczy to w szczególności ustalania, a następnie „egzekwowania” opłat podwyższonych za gospodarowanie odpadami komunalnymi, co omówiono w artykule. Przepisy przewidujące wprowadzenie wspomnianych opłat podwyższonych obowiązują co prawda od 2,5 roku, jednak w praktyce ich stosowanie nie jest kwestią oczywistą dla gmin. Kluczowa będzie w takich przypadkach analiza konkretnego stanu faktycznego nie tylko oparta na gramatycznej wykładni przepisów, lecz także wsparta argumentami celowościowymi, na które zwrócił uwagę sam projektodawca omawianych regulacji.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX