Szewczyk Helena, Pracownicy i pracodawcy jako źródła oraz beneficjenci tworzonych przez siebie rozwiązań prawnych

Artykuły
Opublikowano: PPP 2014/7-8/200-207
Autor:
Rodzaj: artykuł

Pracownicy i pracodawcy jako źródła oraz beneficjenci tworzonych przez siebie rozwiązań prawnych

1.
Uwagi wprowadzające

Negocjacyjnemu systemowi stanowienia norm prawa pracy najpełniej odpowiada regulacja układowa . Układy zbiorowe pracy są najczęściej wymienianym przypadkiem negocjacyjnej formy tworzenia prawa - jako zasadniczy sposób regulowania warunków zatrudnienia przez partnerów społecznych . Układy zbiorowe pracy i inne źródła autonomicznego prawa pracy są istotnym składnikiem demokratycznych stosunków pracy, ponieważ chronią one prawa i interesy pracowników w większym stopniu niż powszechnie obowiązujące przepisy prawa pracy .

Najbardziej sformalizowaną instytucją, przez którą model demokracji partycypacyjnej dochodzi do skutku, jest umowa prawotwórcza, której najlepszym przykładem jest układ zbiorowy pracy. Umowa prawotwórcza, jako szczególna forma stanowienia prawa, to co najmniej dwustronna czynność prawotwórcza, przez którą strony w niej uczestniczące ustalają wiążące normy generalne i abstrakcyjne. W tym przypadku jest to akt kreujący normy prawne, doniosła prawnie czynność...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX