Artykuły
Opublikowano: PPH 2015/8/50-58
Autor:
Rodzaj: artykuł

Prace Komisji Kodyfikacyjnej RP nad kodeksem handlowym z 1934 r. - organizacja i koncepcja kodyfikacyjna

Polski kodeks handlowy , który wszedł w życie 1.07.1934 r., a zasadniczo przestał obowiązywać od 1.06.1965 r., został przygotowany przez Komisję Kodyfikacyjną, powołaną do życia ustawą z 3.06.1919 r. Jest on jednym z najważniejszych osiągnięć kodyfikacyjnych w zakresie prawa prywatnego w XX w. w Polsce. Systematyka polskiego kodeksu handlowego i wiele jego instytucji zostały oparte na modelu germańskim, aczkolwiek zmodyfikowanym. Choć kodeks ten zaakceptował znany w prawie handlowym system podmiotowy, to jednak stanowił w tym zakresie istotny krok naprzód w światowym ustawodawstwie co do określenia pojęcia kupca, bo za przesłankę przyjął w zasadzie sam fakt prowadzenia przedsiębiorstwa zarobkowego, jakiegokolwiek typu, w jakimkolwiek rozmiarze i w jakikolwiek sposób. Działalność zarobkowa w ogóle, a nie te lub inne czynności, decydowały o przymiocie kupca. W ten sposób termin „kupiec” zbliżał się do terminu „przedsiębiorca”.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?