Trocha Bartosz, Pozywanie podmiotów zagranicznych w postępowaniu nakazowym, upominawczym i elektronicznym upominawczym

Artykuły
Opublikowano: PPC 2022/2/300-317
Autor:
Rodzaj: artykuł

Pozywanie podmiotów zagranicznych w postępowaniu nakazowym, upominawczym i elektronicznym upominawczym

Słowa kluczowe: międzynarodowe postępowanie cywilne, postępowania transgraniczne, podmioty zagraniczne, postępowania przyspieszone, doręczanie dokumentów, postępowanie nakazowe, postępowanie upominawcze, elektroniczne postępowanie upominawcze

1.Wprowadzenie

Jedną z istotnych zmian wprowadzonych tzw. dużą nowelizacją Kodeksu postępowania cywilnego z 4.07.2019 r. , obowiązującą od 7.11.2019 r., jest poszerzenie katalogu sytuacji, w których sąd może rozstrzygnąć sprawę cywilną poprzez wydanie orzeczenia w postaci nakazu zapłaty. Ustawodawca doszedł bowiem do przekonania, że w odniesieniu do części z postępowań, w których wydawane są takie nakazy, należy odejść od traktowania niemożności doręczenia nakazu w kraju jako negatywnej przesłanki (przeszkody) dla jego wydania. Zmiana ta objęła postępowania nakazowe i upominawcze. Wspomniane obostrzenie zostało natomiast zachowane (choć z modyfikacjami) na gruncie elektronicznego postępowania upominawczego .

Za sprawą tej zmiany otworzyła się dla wierzycieli...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX