Dudziak Sławomir, Pozycja prawna prokuratora po nowelizacji postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego

Artykuły
Opublikowano: Prok.i Pr. 2017/12/126-136
Autor:
Rodzaj: artykuł

Pozycja prawna prokuratora po nowelizacji postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego

Streszczenie

Z dniem 1 czerwca 2017 r. dokonano jednej z najobszerniejszych i najgłębszych na przestrzeni ostatnich lat reform postępowania administracyjnego. Szereg nowowprowadzonych regulacji, w tym obejmujących również postępowanie sądowoadministracyjne, nie pozostaje irrelewantny dla pozycji procesowej i roli prokuratora w tych postępowaniach. Niniejsza publikacja ma zatem na celu przybliżenie kluczowych zmian, mogących mieć wpływ na praktykę prokuratorską oraz zasygnalizowanie wyłaniających się przy ich lekturze wątpliwości prawnych.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX