Pozycja prawna komisji skarg, wniosków i petycji - OpenLEX

Wierzbica Anna, Pozycja prawna komisji skarg, wniosków i petycji

Artykuły
Opublikowano: GSP 2020/1/52-61
Autor:
Rodzaj: artykuł

Pozycja prawna komisji skarg, wniosków i petycji

Celem niniejszego opracowania jest zaprezentowanie pozycji prawnej – drugiej obok komisji rewizyjnej – obligatoryjnej komisji organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego. Począwszy od kadencji organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego zapoczątkowanej z dniem 21 października 2018 r., organy stanowiące gminy, powiatu i województwa mają obowiązek powoływania ze swego grona komisji skarg, wniosków i petycji. Obowiązek powołania tej komisji został wprowadzony mocą art. 2 pkt 6ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz.U. poz. 130). Powołanie komisji skarg, wniosków i petycji można traktować jako pokłosie regulacji konstytucyjnej, z której wynika, że „Każdy ma prawo składać petycje, wnioski i skargi w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą do organów władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX