Powrót sankcji w VAT - OpenLEX

Kańtor Krzysztof, Wróblewska Katarzyna, Powrót sankcji w VAT

Artykuły
Opublikowano: PP 2017/1/20-27
Autorzy:
Rodzaj: artykuł

Powrót sankcji w VAT

Nasilona walka z nadużyciami w zakresie podatku od towarów i usług od 2017 r. jest wspierana przez ponowne wprowadzenie sankcji w postaci dodatkowego zobowiązania podatkowego, wymierzanego w przypadku nierzetelnego rozliczenia podatku. Skala nadużyć i ogromne straty, jakie ponoszą administracje podatkowe, w tym również w Polsce, z tytułu działalności zorganizowanej przestępczości w zakresie VAT , wymuszają podjęcie zdecydowanych i kompleksowych działań. Co istotne, w ferworze walki z tzw. luką VAT (tj. różnicą między VAT należnym dla fiskusa a kwotą faktycznie pobraną) nie może być jednak pomijana podstawowa zasada koniecznego zapewnienia proporcjonalności środków do zamierzonych celów, w tym w szczególności o wdrożeniu rozwiązań zapewniających ochronę uczciwych podatników. W tym aspekcie autorzy artykułu poddają analizie projektowane rozwiązania w zakresie wprowadzenia sankcji w VAT.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX