Artykuły
Opublikowano: PPH 2019/10/14-21
Autor:
Rodzaj: artykuł

Potrącenie wierzytelności nabytej przed ogłoszeniem upadłości

Przedmiotem artykułu jest analiza art. 94 ust. 1 Prawa upadłościowego w zakresie, w jakim przepis ten stwierdza, że potrącenie nie jest dopuszczalne m.in., jeżeli dłużnik upadłego nabył wierzytelność w drodze przelewu lub indosu w ciągu ostatniego roku przed dniem ogłoszenia upadłości, wiedząc o istnieniu podstawy do ogłoszenia upadłości . Autor broni w artykule stanowiska, zgodnie z którym potrącenie takie jest niedopuszczalne tylko, jeżeli oświadczenie o potrąceniu miałoby zostać złożone już po ogłoszeniu upadłości, natomiast pozostaje ono dopuszczalne (przy spełnieniu przesłanek dopuszczalności potrącenia istniejących na zasadach ogólnych), jeżeli dłużnik upadłego, który, wiedząc o istnieniu podstawy do ogłoszenia upadłości, nabył w drodze przelewu lub indosu wierzytelność w ciągu roku przed dniem ogłoszenia upadłości, składa oświadczenie o potrąceniu jeszcze przed dniem ogłoszenia upadłości . Jest to więc stanowisko odmienne niż wynikające z uchwały SN (7) z 4.09.2013 r., III CZP 26/13. Artykuł stanowi polemikę z tą uchwałą.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację