Przybojewska Ilona, Poszukiwanie i wydobywanie gazu niekonwencjonalnego w Polsce

Artykuły
Opublikowano: EPS 2012/7/22-30
Autor:
Rodzaj: artykuł

Poszukiwanie i wydobywanie gazu niekonwencjonalnego w Polsce

W świetle badań amerykańskiej Agencji do spraw Energii, szacującej nadające się do wydobycia złoża gazu łupkowego w Polsce na 5,3 bln m3, poszukiwanie i wydobywanie gazu niekonwencjonalnego, a więc głównie gazu łupkowego (ang. shale gas), znajdującego się w skałach ilastych, i gazu zaciśniętego w porach skalnych (ang. tight gas) zaczęto postrzegać jako wielką szansę dla Polski – zarówno ze względu na możliwość dywersyfikacji tzw. krajowego koszyka energetycznego, jak i na fakt, że gaz ziemny uważany jest za czystsze źródło energii w porównaniu do powszechnie wykorzystywanego w Polsce węgla. Chodzi tu o zasoby, których eksploatacja – według obliczeń ekspertów – mogłaby doprowadzić do przynajmniej częściowego uniezależnienia się od dostaw tego surowca z zewnątrz . Możliwość taka powinna być zatem traktowana jako czynnik sprzyjający zapewnieniu Polsce bezpieczeństwa energetycznego, rozumianego jako konieczność zagwarantowania ciągłości dostaw przy racjonalnych cenach energii, i spełnianiu standardów w zakresie oddziaływania sektora energetycznego na środowisko naturalne . Od niedawna, wobec stale rosnącej liczby ponad stu wydanych do tej pory koncesji na poszukiwanie złóż gazu niekonwencjonalnego w Polsce, ten optymistyczny obraz przestaje być tylko mirażem, jakkolwiek według przedstawionego w marcu 2012 r. raportu Państwowego Instytutu Geologicznego polskie wydobywane złoża gazu łupkowego są uboższe, niż pierwotnie szacowano (obejmując najprawdopodobniej od 346 do 768 mld m3).

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX