Postępowanie zgłoszeniowe w przypadku zamiaru usunięcia przez osobę fizyczną drzewa na cel niezwiązany z prowadzeniem... - OpenLEX

Bandarzewski Kazimierz, Postępowanie zgłoszeniowe w przypadku zamiaru usunięcia przez osobę fizyczną drzewa na cel niezwiązany z prowadzeniem działalności gospodarczej

Artykuły
Opublikowano: ST 2022/1-2/59-70
Autor:
Rodzaj: artykuł

Postępowanie zgłoszeniowe w przypadku zamiaru usunięcia przez osobę fizyczną drzewa na cel niezwiązany z prowadzeniem działalności gospodarczej

Problematyka postępowania zgłoszeniowego dotyczącego usuwania drzew z nieruchomości będącej własnością wnioskodawcy na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej wywołuje wątpliwości w praktyce. Ustawodawca zredagował to postępowanie zasadniczo dość poprawnie, ale nie ustrzegł się kilku kwestii spornych, takich jak sama dopuszczalność ustalania prawa do nieruchomości lub badania celu usuwania drzewa jako niezwiązanego z prowadzeniem działalności gospodarczej. Nie budzi wątpliwości, że okoliczności te mają podstawowe znaczenie w trybie zgłoszeniowym objętym przypadkiem uregulowanym w art. 83f ust. 1 pkt 3a ustawy o ochronie przyrody, a mimo to ustawodawca nie zobowiązał wnioskodawcy do wykazywania ich w samym zgłoszeniu. W związku z tym kwestie te nie mają charakteru formalnego, lecz charakter merytoryczny i powinny być ustalane w toku postępowania przez organ. Brak ich wskazania przez zgłaszającego nie może prowadzić do odmowy przyjęcia samego zgłoszenia do rozpoznania. Mają one charakter materialny, w związku z czym brak wykazania ich zaistnienia będzie skutkował wniesieniem sprzeciwu na podstawie art. 83f ust. 15 pkt 1 ustawy o ochronie przyrody.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX