Postępowanie w sprawach nieletnich po nowelizacji z 2013 r. - OpenLEX

Górecki Piotr, Postępowanie w sprawach nieletnich po nowelizacji z 2013 r.

Artykuły
Opublikowano: PS 2014/5/34-46
Autor:
Rodzaj: artykuł

Postępowanie w sprawach nieletnich po nowelizacji z 2013 r.

1.
Uwagi ogólne

Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich została uchwalona 26 października 1982 r. i weszła w życie 13 maja 1983 r. (dalej: u.p.n.) . Zastąpiła ona przepisy regulujące postępowanie w sprawach nieletnich pochodzące z okresu międzywojennego (art. 69-78 Kodeksu karnego z 1932 r. i art. 476-495 Kodeksu postępowania karnego z 1928 r. ). Ukształtowany w ustawie z 26 października 1982 r. wychowawczy model postępowania odbiegał od modelu postępowania wobec osób dorosłych. Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich była wprawdzie dużym postępem, jednak przyjęte w niej uregulowania nie były zadowalające. Kwestionowano niektóre rozwiązania - zarówno materialnoprawne, jak i procesowe - które czyniły ją szczególnie zawiłą. Niektórzy autorzy akcentowali ubóstwo środków wychowawczych przewidzianych ustawą, inni z kolei chcieli, aby zawierała ona więcej elementów represyjnych typowych dla prawa karnego. Pierwsi zwracali uwagę, że tzw. prawo karne dla nieletnich w zasadzie oddala się od ogólnego...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX