Steinborn Sławomir, Postępowanie dowodowe w instancji apelacyjnej w świetle nowelizacji kodeksu postępowania karnego

Artykuły
Opublikowano: Prok.i Pr. 2015/1-2/149-165
Autor:
Rodzaj: artykuł

Postępowanie dowodowe w instancji apelacyjnej w świetle nowelizacji kodeksu postępowania karnego

Streszczenie

Autor analizuje nowe brzmienie art. 452 k.p.k. w kształcie nadanym ustawą z dnia 27 września 2013 r. nowelizującą kodeks postępowania karnego. Wprowadzone zmiany powodują, iż przeprowadzanie dowodów na rozprawie apelacyjnej nie będzie już wyjątkiem, a regułą. Zasadniczemu przekształceniu ulega charakter postępowania odwoławczego, które przestaje być postępowaniem wyłącznie kontrolnym, a staje się postępowaniem, którego zadaniem jest nie tylko kontrola orzeczenia wydanego w pierwszej instancji, ale również merytoryczne rozpoznanie sprawy.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX