Postępowanie dowodowe przed sądem II instancji w postępowaniu uproszczonym - OpenLEX

Kajmowicz Katarzyna, Postępowanie dowodowe przed sądem II instancji w postępowaniu uproszczonym

Artykuły
Opublikowano: PPC 2018/3/7-15
Autor:
Rodzaj: artykuł

Postępowanie dowodowe przed sądem II instancji w postępowaniu uproszczonym

Słowa kluczowe: apelacja, postępowanie dowodowe, postępowanie uproszczone, dowód z dokumentu

1.Wprowadzenie

Przedmiotem niniejszych rozważań będzie omówienie specyfiki postępowania dowodowego przed sądem II instancji w postępowaniu uproszczonym oraz próba oceny regulacji dotyczących tego postępowania pod względem celu, jaki ma ono spełniać.

Model apelacji przyjęty w postępowaniu uproszczonym znacznie ograniczył postępowanie dowodowe, które charakteryzuje system apelacji „zwykłej”.

Postępowanie dowodowe przy apelacji uproszczonej z jednej strony uwzględnia zasadę dopuszczalności dalszego materiału procesowego, a z drugiej ogranicza postępowanie dowodowe wyłącznie do przeprowadzenia dowodu z dokumentu, co z założenia ma znacznie uprościć i przyspieszyć postępowanie.

Przy ogólnej zasadzie, że sąd II instancji w postępowaniu uproszczonym nie przeprowadza postępowania dowodowego z wyjątkiem dowodu z dokumentu, ustawodawca przewidział jednak wyjątek. Sąd odwoławczy może bowiem przeprowadzić postępowanie...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX