Filipiak Patryk, Postępowania restrukturyzacyjne i upadłościowe: przegląd regulacji prawnych ustanowionych w reakcji na skutki epidemii wirusa SARS-CoV-2

Artykuły
Opublikowano: PPC 2020/4/706-729
Autor:
Rodzaj: artykuł

Postępowania restrukturyzacyjne i upadłościowe: przegląd regulacji prawnych ustanowionych w reakcji na skutki epidemii wirusa SARS-CoV-2

Słowa kluczowe: niewypłacalność, upadłość, restrukturyzacja, uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne, pomoc publiczna w restrukturyzacji, obowiązek złożenia wniosku o upadłość, tarcza antykryzysowa

1.Wprowadzenie

1.1.Funkcja gospodarcza postępowań dotyczących podmiotów niewypłacalnych i zagrożonych niewypłacalnością w dobie kryzysu ekonomicznego

Kryzys spowodowany epidemią koronawirusa (SARS-CoV-2) potwierdził, że odpowiedzialne państwo powinno dysponować nie tylko rozwiniętym normatywnie i efektywnym instytucjonalnie, ale także czytelnym, zrozumiałym i przyjaznym w użytkowaniu systemem restrukturyzacyjno-upadłościowym. Potrzebne są: ramy prawne dla prowadzenia postępowań sądowych i pozasądowych, mechanizmy operacyjne usprawniające te procedury (np. system teleinformatyczny), zachęty dla podmiotów finansujących (instytucje finansowe, w tym fundusze inwestycyjne) oraz sprawne działanie administracyjne i orzecznicze organów sądowych i pozasądowych. System taki będzie budził zaufanie, a jego narzędzia będą wdrażane przez użytkowników niezwłocznie po przeprowadzonej ze skutkiem negatywnym diagnozie ekonomicznej przedsiębiorstwa....

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX