Księżopolska-Breś Agnieszka, Postanowienie o żądaniu wydania rzeczy na podstawie art. 217 k.p.k. w postępowaniu sprawdzającym – rozważania teoretyczne na potrzeby praktyki prokuratorskiej

Artykuły
Opublikowano: Prok.i Pr. 2022/12/18-24
Autor:
Rodzaj: artykuł

Postanowienie o żądaniu wydania rzeczy na podstawie art. 217 k.p.k. w postępowaniu sprawdzającym – rozważania teoretyczne na potrzeby praktyki prokuratorskiej

Streszczenie

W publikacji poruszono zagadnienie związane z wydawaniem postanowień o żądaniu wydania rzeczy na podstawie art. 217 k.p.k. na etapie postępowania sprawdzającego. Okazuje się, że niektórzy uznają, że jest to oczywiste, że takie postanowienia mogą być wydawane w postępowaniu prowadzonym na podstawie art. 307 k.p.k., a inni uważają, że jest to niedopuszczalne. Autorka przytacza uzasadnienie zwolenników obu poglądów, a także wyraża swoje stanowisko w tej sprawie. Omówiono także przepisy innych aktów prawnych, w tym Regulaminu wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury oraz ustaw (m.in. ustawa o Policji, ustawa Prawo bankowe i inne), które dla Prokuratury i Policji stanowią o możliwości uzyskiwania dokumentacji i informacji od różnych podmiotów ale nie na podstawie postanowienia, lecz pisma z podaniem podstawy prawnej.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX