Posługiwanie się polskimi tłumaczeniami obcojęzycznych dokumentów przed organami administracji publicznej - OpenLEX

Szczypińska Wioletta, Posługiwanie się polskimi tłumaczeniami obcojęzycznych dokumentów przed organami administracji publicznej

Artykuły
Opublikowano: PPP 2015/4/68-74
Autor:
Rodzaj: artykuł

Posługiwanie się polskimi tłumaczeniami obcojęzycznych dokumentów przed organami administracji publicznej

Zmieniająca się sytuacja polityczna i gospodarcza, otwarte granice, jak również powszechna migracja ludności sprawiły, że polskie organy administracji publicznej coraz częściej w toku postępowania administracyjnego stykają się z dokumentami obcojęzycznymi. Nakaz stosowania języka polskiego przed organami administracji publicznej wyrażony jest wprost w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej w rozdziale pierwszym, zatytułowanym „Rzeczpospolita” . Oznacza to, że zawarte w nim normy są podstawowymi zasadami, na których opiera się cały porządek konstytucyjny państwa . Trzeba podkreślić, że ustawodawca, zamieszczając przepisy dotyczące języka polskiego w najważniejszym akcie normatywnym, nadał tym samym językowi polskiemu rangę ustrojową.

Zgodnie z art. 27zdanie 1 Konstytucji RP językiem urzędowym jest język polski. W świetle tego przepisu język polski jest jedynym konstytucyjnie dozwolonym językiem, który może być stosowany przy podejmowaniu czynności urzędowych przed wszelkimi organami...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX