Artykuły
Opublikowano: PPlus.2019/11/117
Autor:
Rodzaj: artykuł

Poradnik prawny

PYTANIE

Pracownik otrzymuje premię miesięczną w zmiennej wysokości, której kwota nie jest pomniejszana za czas nieobecności spowodowany urlopem wypoczynkowym. Gdy stosujemy zasady dopełnienia, podstawa premii okazuje się wyższa, niż wynikałoby to z umowy o pracę. Przykładowo pracownik wynagradzany stawką 2600 zł brutto jest uprawniony do premii w wysokości do 20 proc., czyli maksymalna jego premia wynosi 520 zł. W wyniku zastosowania reguł dopełnienia wynagrodzenia podstawa premii do ekwiwalentu wynosi 702 zł, co stanowi premię w wysokości 27 proc. angażu. Czy pracodawca prawidłowo liczy ekwiwalent za urlop wypoczynkowy?

ODPOWIEDŹ

Premia, która przysługuje również za czas urlopu, nie podlega wliczeniu do podstawy urlopowej.

UZASADNIENIE

Za czas urlopu pracownikowi przysługuje wynagrodzenie, jakie by otrzymał, gdyby w tym czasie pracował. Tak wynika z art. 172 i 172ustawy z 26.06.1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2019 r. poz. 1040). Oznacza to, że skorzystanie z urlopu wypoczynkowego przez...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację