Ponownie o zapewnieniach jako źródle odpowiedzialności gwarancyjnej - polemika - OpenLEX

Jastrzębski Jacek, Ponownie o zapewnieniach jako źródle odpowiedzialności gwarancyjnej - polemika

Artykuły
Opublikowano: PPH 2015/3/54-58
Autor:
Rodzaj: artykuł

Ponownie o zapewnieniach jako źródle odpowiedzialności gwarancyjnej - polemika

Polemika między Andrzejem Szlęzakiem a mną w kwestii skutków prawnych zapewnień na łamach „Przeglądu Prawa Handlowego” trwa. Ostatnia z dotychczasowych odsłon dyskusji pokazuje, że zakres i istota rozbieżności między poglądami A. Szlęzaka a moimi został jasno sprecyzowany. Sprowadzają się one w istocie do jednej kwestii: skutków prawnych zapewnień w sytuacji, w której umowa nie określa konsekwencji ich „wadliwości” (nieprawdziwości). W niniejszym artykule chciałbym krótko ustosunkować się do dalszej argumentacji przedstawionej przez A. Szlęzaka w tym zakresie. Niezależnie od powyższej rozbieżności cieszy mnie, że wiele ogólniejszych spostrzeżeń dotyczących odpowiedzialności gwarancyjnej zostało – jak sądzę – odebranych ze zrozumieniem i akceptacją. Pozwoli to sprecyzować kierunek dalszych poszukiwań w tym obszarze.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX