Pomoc publiczna w projektach realizowanych w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego, cz. 2 - OpenLEX

Grzejdziak Łukasz, Pomoc publiczna w projektach realizowanych w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego, cz. 2

Artykuły
Opublikowano: FK 2020/6/55-63
Autor:
Rodzaj: artykuł

Pomoc publiczna w projektach realizowanych w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego, cz. 2

Artykuł zawiera kontynuację rozważań zawartych w jego pierwszej części opublikowanej w numerze 5 „Finansów Komunalnych” . Zostały one poświęcone tematyce zgodności finansowania projektów partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) z regułami pomocy państwa. Partnerstwo publiczno-prywatne stanowi obopólnie korzystną formę współpracy sektora publicznego i prywatnego w realizacji zadań publicznych. W ramach projektów PPP może jednak dojść do udzielenia pomocy państwa zarówno każdemu spośród zaangażowanych w projekt partnerów, jak i odbiorcom usług świadczonych z wykorzystaniem przedmiotu partnerstwa publiczno-prywatnego. W zależności od zastosowanego modelu PPP identyfikacja pomocy państwa w jego ramach wymaga zastosowania reguł pomocy państwa odnoszących się do usług w ogólnym interesie gospodarczym albo kryterium rynkowego operatora. Część druga artykułu zawiera przegląd i analizę najważniejszych decyzji Komisji Europejskiej i wyroków Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotyczących tej tematyki. Ponadto zawarte zostały w niej wnioski dotyczące kształtu obowiązujących ram prawnych pomocy państwa w ramach projektów PPP, sposobu ich stosowania przez organy Unii Europejskiej oraz kierunków rozwoju orzecznictwa.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX