Malinowski Dariusz M., Polskie doradztwo podatkowe w Unii Europejskiej

Artykuły
Opublikowano: PP 2015/1/3-4
Autor:
Rodzaj: artykuł

Polskie doradztwo podatkowe w Unii Europejskiej

W niezbyt przyjaznym dla umacniania i rozwoju doradztwa podatkowego w Polsce otoczeniu prawnym, z jakim mamy do czynienia w ostatnim okresie, jako szczególnie istotna jawi się pozycja zawodu na forum Unii Europejskiej. Mam tu na myśli dwutorowe działania naszego samorządu – z jednej strony umacnianie znaczenia polskiego doradztwa w strukturach międzynarodowych, wyrażające się personalną obecnością w organizacjach europejskich, ale przede wszystkim wyrażaniem merytorycznego stanowiska w aktualnych problemach podatkowych nurtujących Unię, a z drugiej strony aktywne uczestnictwo w umacnianiu pozycji samych organizacji międzynarodowych, których członkiem jest Krajowa Izba Doradców Podatkowych.

Jak wszyscy zainteresowani zapewne doskonale wiedzą, na krajowy rynek usług doradztwa podatkowego istotny wpływ wywarła ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych . Ten akt prawny istotnie osłabił autonomiczność zawodu doradcy podatkowego, wpłynął...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX