Lis Dariusz, Polityka rozwoju regionalnego w ujęciu normatywnym

Artykuły
Opublikowano: PPP 2013/11/78-89
Autor:
Rodzaj: artykuł

Polityka rozwoju regionalnego w ujęciu normatywnym

Dynamiczne przemiany cywilizacyjne, jak również procesy integracyjne zachodzące w Unii Europejskiej skłaniają do podjęcia wielu zagadnień, wymagających oceny istniejącego stanu normatywnego. Jednym z takich obszarów jest kwestia polityki rozwoju regionalnego, w tym ustalenia prawnego znaczenia tego pojęcia. Mając bowiem na uwadze wpływ rozwoju regionalnego na kształtowanie się procesów gospodarczych i społecznych, istotne jest ustalenie charakteru normatywnego regulacji prawnej dotyczącej tej dziedziny, a więc jej zakresu, treści dyspozycji, konsekwencji prawnych i możliwości egzekwowania postulowanych działań.

Niniejszy artykuł zmierza do uzasadnienia poglądu, że prawna determinacja polityki rozwoju regionalnego ma swoiste cechy, wiążące się ściśle z przedmiotem regulacji. Innymi słowy chodzi o zidentyfikowanie mechanizmów prawnej regulacji sposobu tworzenia i realizacji polityki rozwoju. Realizacja tego założenia będzie polegała na przeanalizowaniu, co kryje się pod określeniem...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów dostęp testowy