Pojęcie zmiany konstytucji - OpenLEX

Laskowska Marzena, Pojęcie zmiany konstytucji

Artykuły
Opublikowano: PiP 2018/12/19-37
Autor:
Rodzaj: artykuł

Pojęcie zmiany konstytucji

1. Do immanentnych, a przy tym swoistych cech konstytucji zalicza się jej najwyższą moc prawną oraz skorelowany z nią szczególny tryb zmiany. Oba te zagadnienia stanowią klasyczny przedmiot dociekań nauki prawa. Zidentyfikowano na ich tle liczne problemy badawcze, spośród których część nadal nie znalazła rozwiązania ani w doktrynie, ani praktyce. Zaawansowane rozprawy prawnicze nie niwelują, a wręcz aktualizują potrzebę dokonania zasadniczych ustaleń dotyczących samego pojęcia „zmiany konstytucji”. Występuje ono jako pojęcie prawne (konstytucyjne) oraz jako pojęcie prawnicze (doktrynalne). Wśród przedstawicieli nauki nie ma jednomyślności co do zakresu żadnego z nich.

2. Punktem wyjścia dla rozważań poświęconych tej kwestii jest analiza „zmiany konstytucji” jako pojęcia prawnego. Występuje ono w Konstytucji – stanowi tytuł jej XII rozdziału i element składowy art. 235, który wyczerpuje zawartość rozdziału XII. Warto zwrócić uwagę, że regulacje ustrojowe traktują o „zmianie Konstytucji”...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?