Pojęcie procesu inwestycyjno-budowlanego i jego początek - OpenLEX

Dubiński Lech, Pojęcie procesu inwestycyjno-budowlanego i jego początek

Artykuły
Opublikowano: PPP 2015/12/22-31
Autor:
Rodzaj: artykuł

Pojęcie procesu inwestycyjno-budowlanego i jego początek

1.Wstęp

Niniejszy artykuł dotyczy rozumienia pojęcia „proces inwestycyjno-budowlany” oraz jest próbą odpowiedzi na pytanie, czy można w świetle obecnego stanu prawnego wyznaczyć moment, w którym taki proces się rozpoczyna. W pewnym zakresie referuje on także przygotowane przez Komisję Kodyfikacyjną Prawa Budowlanego (KKPB) propozycje regulacji, ujęte w projekcie kodeksu urbanistyczno-budowlanego z 16.04.2014 r. .

2.Pojęcie „inwestycja”, „budowa”, „roboty budowlane”

W centrum omawianego pojęcia znajduje się termin „inwestycja”. Słowo to pochodzi z języka łacińskiego (investire) i oznacza „odziewać, przykrywać, otaczać” . Według definicji słownikowych oznacza ono „przeznaczanie czegoś na coś, co będzie stanowiło trwały majątek”, „to, co jest wynikiem przeznaczenia na coś pieniędzy, jakieś dobro materialne, np. budynek, sprzęt” , „część dóbr, która nie jest przeznaczona do bezpośredniej konsumpcji” . Jak wynika z tych definicji, w języku „inwestycja” jest rozumiana dwoiście, tzn. jako działalność oraz jako wynik tej działalności.

Inwestycje...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX