Grzegorczyk Piotr, Wardak Zbigniew, Pojęcie broni palnej w prawie karnym

Artykuły
Opublikowano: Prok.i Pr. 2017/10/85-99
Autorzy:
Rodzaj: artykuł

Pojęcie broni palnej w prawie karnym

Streszczenie

Autorzy przedstawiają zmiany dokonane nowelizacją ustawy o broni i amunicji z dnia 10 marca 2011 r. W artykule krytycznie odnoszą się do spójności definicji legalnej zawartej w u.b.a. z definicją wypracowaną przez doktrynę kryminalistyki, w szczególności używania przez ustawodawcę określeń nieprecyzyjnych. Autorzy dokonują analizy pojęcia broń palna w obecnym jej brzmieniu pod kątem użyteczności na potrzeby kodeksu karnego, w aspekcie reguły konsekwencji terminologicznej, a także formułują postulaty de lege ferenda.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX