Rejmaniak Rafał, Pojęcie broni palnej

Artykuły
Opublikowano: Prok.i Pr. 2018/4/78-103
Autor:
Rodzaj: artykuł

Pojęcie broni palnej

Streszczenie

Przedmiotem opracowania jest analiza definicji legalnej broni palnej zawartej w art. 7 ust. 1 ustawy o broni i amunicji. Opracowanie niniejsze stanowi polemikę do tez wysuniętych przez P. Grzegorczyka i Z. Wardaka w artykule „Pojęcie broni palnej w prawie karnym”, które ukazało się w 10 numerze „Prokuratury i Prawa” z 2017 r. Autorzy przytoczonego opracowania, stawiają tezę, że ze względu na istotne zmiany w treści definicji legalnej broni palnej, wykorzystywanie jej do budowy norm prawnych na gruncie prawa karnego prowadziłoby do absurdu i proponują w tym zakresie wykorzystanie kryminalistycznej definicji broni palnej. Autor niniejszego opracowania poddaje analizie poszczególne elementy legalnej definicji broni palnej wskazujące konstytutywne cechy takiej broni, co prowadzi do wniosków, że w istocie definicja ta w dużym stopniu zbieżna jest rozumieniem „broni palnej” przyjmowanym w nauce kryminalistyki. Samo zaś wykorzystanie definicji legalnej „broni palnej” na gruncie kodeksu karnego jest dopuszczalne i nie prowadzi do skutków niedających się zaakceptować z perspektywy założenia racjonalności prawodawcy.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX